Fit en Fysio in Berkelland

 • Buizerdstraat 1b, 7161 HZ Neede
 • Voorstad 4, 7271 BE Borculo
 • Ma t/m vrij 8.00 - 17.30 uur

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen door te spelen en te bewegen. Meestal gaat dit zonder problemen. Het kan zijn dat je kind zich minder snel ontwikkelt of onhandig beweegt. Onze kinderfysiotherapeut kan dan helpen. We houden altijd rekening met de leeftijd van je kind.

We kennen verschillende therapieën voor je kind en stemmen de behandeling af op de beperking en wat mogelijk en haalbaar is:

 • Fysiotherapie voor kinderen met astma

  Je kind heeft astma. Bij astma is er sprake van een vernauwing van de luchtwegen met symptomen als kortademigheid, hoesten, en/of piepen. De luchtwegen van je kind zijn gevoelig voor specifieke prikkels zoals virale luchtweginfecties, inspanning, rook, stof, mist of kou. Dit veroorzaakt een chronische ontstekingsreactie.

  Inspanningsastma wil zeggen dat inspanning, bijvoorbeeld rennen en sporten, de uitlokkende factor is voor de luchtwegvernauwing.

  Symptomen
  Je kind hoest veel (vooral ‘s nachts) en zit vol door ophoping van slijm in de longen. Hele jonge kinderen ondervinden zelf niet altijd veel hinder, de zogenaamde “happy wheezers”. Bij kinderen ouder dan zes jaar zijn de symptomen vaker piepen, benauwdheid, hoesten en verminderde inspanningsintolerantie. Tussendoor kunnen er symptoomvrije perioden zijn met een normale inspanningstolerantie.

  Problemen bij inspanning
  Aangetoond is dat veel kinderen met astma een verminderde conditie hebben. Veel kinderen met astma doen niet mee aan reguliere activiteiten bijvoorbeeld uit angst voor benauwdheid. Hierdoor neemt hun inspanningstolerantie af. Deze kinderen kunnen daardoor niet meekomen met sporten, gymles of activiteiten op het schoolplein. Het gevolg is dat ze minder plezier aan bewegen beleven, minder actief zijn en daardoor vaak ook zwaarder worden. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

  De juiste behandeling
  Een kind met astma zal op een juiste manier omgaan met astma als deze goede voorlichting krijgt, gestimuleerd wordt om te gaan sporten en zijn medicatie goed is ingesteld. Hierdoor zal het kind zijn gedrag aanpassen aan zijn ziekte en hierdoor een goede conditie hebben.

  Fysiotherapie bij kinderen met astma en inspanningsproblemen
  Uit onderzoeken blijkt dat er een significante verbetering van de inspanningstolerantie te bewerkstelligen is door het trainen van duurinspanning bij kinderen met astma. Een belangrijk onderdeel van de behandeling van astma is het bevorderen van zelfmanagement. Zelfmanagement is gericht op beheersing van symptomen en het verminderen van de impact die astma heeft op dagelijks leven van je kind.

  Onze kinderfysiotherapeuten kunnen de kwaliteit van leven van je kind met astma met inspanningsproblemen verbeteren.

 • Kinderfysiotherapie voor kinderen tot 2 jaar

  Huilt je kind veel of is het onrustig? Heeft het veel maagkrampen? Is het gespannen of juist slap waardoor afplatting van het hoofdje kan ontstaan? Motorische achterstand zoals het nog niet kunnen rollen, kruipen, staan of lopen op een bepaalde leeftijd kan ook een reden zijn om een  kinderfysiotherapeut in te schakelen.

  Voorbeelden van indicaties om baby´s te helpen bij het ontwikkelen van hun motoriek:

  • Trage motorische ontwikkeling: laat met rollen, pakken van materiaal, kruipen, zitten, staan of lopen
  • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding- afplatting van het hoofdje
  • Prematuur en/of dysmatuur geboren: je kindje is te vroeg of te klein geboren is.
  • Onrustige of huilbaby
  • Je kindje overstrekt zich of voelt slap aan.
  • Billenschuiver of tenenloper
  • Eet- en drink problemen ten gevolge van een motorisch probleem
  • Erbse parese
  • Cerebrale parese
  • Down syndroom of andere genetische aandoeningen
 • Kinderfysiotherapie voor kinderen van 2 tot 4 jaar

  Peuters

  Heeft je kind moeite met lopen, rennen, springen, klauteren, knutselen en klimmen? Het kan dan zijn dat je kind een vertraagde ontwikkeling heeft in zijn grove motorische vaardigheden. Het ontwikkelen van deze motorische vaardigheden kost veel energie, coördinatie, kracht en af en toe een schaafwond of buil. Onze kinderfysiotherapeuten kunnen je kind helpen deze motorische vaardigheden te verbeteren waardoor het weer lekker met z’n vriendjes kan ravotten.

  Voorbeelden van indicaties bij de peuter waarbij we kunnen helpen:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand: je kind heeft moeite met de grove of fijne motorische vaardigheden (rennen, klimmen, puzzelen)
  • Je kind valt vaak, meer dan zijn leeftijdsgenootjes
  • Je kind beweegt voorzichtig, is zelfs een beetje angstig en durft niet veel
  • Je kind beweegt onvoorzichtig en ziet geen gevaren
  • Afwijkend looppatroon, tenenloper
  • Orthopedische problemen
  • Lage of hoge spierspanning
  • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
  • Ademhalingsproblematiek
  • Jeugdreuma
  • Cerebrale Parese
 • Kinderfysiotherapie voor kinderen van 4 tot 7 jaar

  Bewegen wordt steeds belangrijker voor je kind in deze leeftijd. Voor het eerst naar school en lekker spelen met leeftijdsgenootjes. Door het achterblijven in de motoriek kan het tijdens gym of beweegspelletjes op school minder zelfvertrouwen krijgen. De vaardigheden die ze doorgaans in die leeftijd leren zijn: op 1 been staan, hinkelen, fietsen, zwemmen, tekenen, kleuren en knippen. Je wilt natuurlijk graag dat je kind meekomt. Mocht het moeite hebben met één van deze vaardigheden, neem dan eens contact op met één van onze kinderfysiotherapeuten. Dan kijken we er samen naar hoe we je kind het beste kunnen helpen met zijn motorische ontwikkeling.

  Voorbeelden van indicaties bij kinderen van 4 tot 7 jaar:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Onhandige motoriek bij knutselen
  • Afwijkende stand van de voeten en benen. Ze struikelen of vallen vaak
  • Problemen met de voorbereidende schrijfoefeningen
  • Schrijfproblemen, problemen bij het automatiseren van de letters
  • Sensomotorische problemen, deze kinderen willen niet graag aangeraakt worden of sommige materialen vermijden ze bijvoorbeeld klei, vingerverf of zand
  • Afwijkend looppatroon, langdurig lopen is moeilijk
  • Hoofdpijnklachten
  • Gedragsproblemen (ADHD, Autisme)
  • Lage of hoge spierspanning,
  • Orthopedische problemen
  • Aangeboren afwijkingen die de motoriek kunnen beïnvloeden
  • Ademhalingsproblematiek
  • Jeugdreuma
  • Cerebrale parese
 • Kinderfysiotherapie voor kinderen vanaf 7 jaar

  Je kind groeit snel en ontwikkelt zich snel. Er verandert veel in zijn omgeving en in zijn lijf, maar ook in z’n hoofd. School, huiswerk en vriendjes/vriendinnetjes zijn de belangrijkste zaken waarmee hij zich bezig houdt. Ze vinden het belangrijk om goed mee te komen tijdens de spelletjes op het schoolplein, tijdens de sportactiviteiten en gymles. Lukt dat niet, dan kunnen ze zich daar vervelend en naar onder voelen en een negatief zelfbeeld krijgen. Misschien trekt je kind zich terug, raakt het ingetogen of wordt het juist agressief of brutaal. Misschien ontwikkelt zich deze verandering al op de basisschool maar het kan zich ook pas openbaren op de middelbare school in de puberteit. Door een groeispurt is je kind meer gevoelig voor blessures. Door overbelasting kan je kind pijn in de gewrichten krijgen, vooral in knieën en enkels of hoofd-, nek- en rugpijnklachten.

   

  Wil je graag dat je kind zich lekker in z’n vel voelt? Neem dan eens contact op zodat we kunnen kijken hoe wij kunnen helpen.

  Voorbeelden van indicaties bij kinderen van 7 jaar en ouder:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • DCD, Developmental Coördination Disorder
  • Sensomotorische problemen
  • Schrijfproblemen, onleesbaar handschrift, kramp en te langzaam schrijven
  • Houdingsproblemen: je kind loopt niet recht op
  • Hoofd, nek en rug pijnklachten
  • Gedragsproblemen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autisme)
  • Lage of hoge spierspanning
  • Orthopedische problemen
  • Aangeboren afwijkingen die de motoriek kunnen beïnvloeden
  • Revalidatie na trauma, operatie of chemokuren
  • Sportblessure
  • Conditiezwakte ten gevolge van handicap of chronische ziekte of obesitas
  • Ademhalingsproblematiek, astma, hyperventilatie
  • Jeugdreuma
  • Cerebrale Parese
  • Mentale retardatie
  • Incontinentie
Terug naar overzicht